Cool Marathi Status Message

Cool Marathi Status Message he maharastra til mula mulina khup aavadtat manun me he post lihun tyana best marathi status puravnyacha purna prayatna karat aho.

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

माणसाने स्वतःच्या नजरेत चांगले असले पाहिजे, कारण लोक तर त्या वर बसलेल्या देवाला पण नाव ठेवतात

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

काही मुलींचा चेहरा हा एकाद्या बाधरी सारखा असतो, पण Attitude एकाद्या Heroine वरून जास्त असतो

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

तुमि जितके कमी आणि गरजेचे बोलता, तेवढेच लोक तुमचा गोष्टी ऐकतात

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

काही लोक साधा धूर उडू शकत नाही आणि मला उडवायच्या गोष्टी करतात

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

माझा attitude एवळा पण कमजोर नाही के काही कुत्र्यानंच्या भोकल्याने बदलून जाणार

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status

जीवनात सर्व काही पैस्याने मिळत नाही आणि जे पैस्याने मिळत नाही, तेच पाहिजे मला

Cool Marathi Status Message
Marathi Cool Status

कमी तर खूप आहेत माझात, पण कोणी काढेल, इतकी कोणाची लायकी नाही

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Messages

जे मला करायचे, ते तुला समजणार नाही, म्हणून गॅप बस समजले

Cool Marathi Status Message
Marathi Cool Messages

आज काल तर, ते पण attitude च्या गोष्टी करतात ज्यांना हे सुद्धा माहिती नाही के attitude मधी T असते

Cool Marathi Status Message
Cool Status In Marathi

माझंतर एकच सपन आहे, के एक दिवस, माझे signature पण autograph होणार

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message For Girls

काही नाते कोणाच्या चुकी मुळे नाही फक्त गलत फहमि मुळे तुटतात

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Message

लोक माझ्या बदल मागे बोलतात, हेच माझी सर्वात मोठी कमाई आहे

Cool Marathi Status Message
Cool Messages And Status In Marathi

माझं Attitude Branded आहे, Calendar नाही के नेहमी बदलत राहेल

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Messages And Status

जे देवाने दिले आहे ते कोणी तुमचा कळून घेउ शकत नाही, आणि जे देवाने तुमचा कळून घेतले आहे ते कोणी परत मिळून देउन शकत नाही

Cool Marathi Status Message
Best Cool Marathi Status Message

जीवनात तुमी किती ही मोठे झाले, तरी स्वतःचे पाय हे नेहमी मातीत ठेवा ....

Cool Marathi Status Message
Top Marathi Status Messages

Attitude तर पैदा झाल्या पासून आहे माझ्यात, पैदा पण झालो होतो तर १ २ वर्ष कोणाशी बोलो नव्हतो

Cool Marathi Status Message
Latest Marathi Status Message

भाऊ बोलण्याचा हक्क, हा तर फक्त माझ्या मित्रांचा आहे, शत्रू तर आज पण मला Daddy बोलतात

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

त्याचा विश्वास कधीच करू नका हे तुमची वेळ बगुन तुमच्याशी बोलतात

Cool Marathi Status Message
Cool Boys Marathi Status

मी तो खेळ खेळत नाही ज्यात जितनं Fix असत, मी तर तो खेळ खेळतो ज्यात हारण्याचे Risk असत

Cool Marathi Status Message
Badmash Cool Marathi Status

बिगडलेलो तर मी आधी पासून आहो मग आता माझं कोण काय बिघडून घेणार

Cool Marathi Status Message
Bad Cool Boy Status In Marathi

लहान पणी मोठा होउन चांगलं बनायचा शोक होता, आता लहान पण संपले तर तो शोक पण संपला

Cool Marathi Status Message
Silent Marathi Status

माझाशी पंगा घेण्याचा विचार करू नको, कारण मी cute आहो पण silent नाही

Cool Marathi Status Message
Cool Attitude Marathi Status Message

माझा Attitude डच नाही Smile पण इतकी भारी आहे के सर्व माझा प्रेमात आहे

Cool Marathi Status Message
Cool Status In Marathi And Cool Messages In Marathi

जिगर आहे तर trigger ची जरज कोणाला आहे

Cool Marathi Status Message
Cool Message In Marathi Lanuage

दुसऱ्याचा फायदा घेउन, तुमि पुळे जात असाल, आमी नाही, आमी तर सर्वाना सोबत घेउन चालतो समजले

Cool Marathi Status Message
Status In Marathi

आमी उमीद वर नाही, स्वतःच्या जिधीवर जगतो समजले

Cool Marathi Status Message
Attitude Messages In Marathi

मुलगा आहो Pencil किंवा Pen नाही के सर्व जागी line मारत बसेल

Cool Marathi Status Message
Marathi Sms Message Status

Talent तर सर्वात असते, फक्त ते शोधता आले पाहिजे

Cool Marathi Status Message
Aai Baba Marathi Messages

तुमच तर माहिती नाही पण माझा आई बाबा ने मला लोकांना त्याची जागा दाखवणे शिकवले आहे

Cool Marathi Status Message
Marathi Messages, Sms, Status

तुमी काय माझात कमी शोधता, आधी माझात कमी शोधायची लायकी तर बनवा

Cool Marathi Status Message
Attitude Messages, Sms, Status In Marathi

Attitude मधी राहण्याची मजा वेगळीच असते, म्हणून तर पूर्ण जग माझा वर जळते

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Message Status

ते जीवनच काय ज्यात तुमचा वर कोणीच जळत नसेल

Cool Marathi Status Message
Cool Marathi Status Message

तेवढेच बोलायचे जेवळे तुमी ऐकू शकता, कारण लोक पण बोलू शकतात हे लक्षात ठेवा

Cool Marathi Status Message
Respect Marathi Status

Repect करतो म्हणून सांग नाही तर आज पण मी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही

Cool Marathi Status Message
Tiger Attitude Status In Marathi

स्वतःला शेर समजत ना तुमी तर लक्षात ठेवा मी सव्वाशेर आहो

Cool Marathi Status Message
Love Marathi Status Message

खरे प्रेम तोच करू शकतो ज्यात काही दम असतो

Cool Marathi Status Message
Attitude Marathi Status Message

तुमी Attitude दाखवा मी तुमाला तुमची खरी लायकी दाखवेल

Cool Marathi Status Message

Cool Marathi Status Sms

तू बरोबरीची काय गोष्ट करतो, बेटा तू तर माझे Pics चे Pose सुद्धा Copy करतो

Cool Marathi Status Message
Heart Touching Marathi Status Message

मी जागेवरच नाही तर लोकांच्या मनावर पण राज करतो समजले वेळे

Cool Marathi Status Message
Royal Marathi Status Message

जे करतो ते royal करतो समजले


Last Words,

Hi Guys, Thanks For Wacthing My Post Cool Marathi Status Message, If You Like This Post, Then Please Share And Also Comment Your Feelings About This Post.

No posts.
No posts.